Beantwoording vragen over procedures bij illegale kap

 

In antwoord op schriftelijke vragen van het raadslid A.L. Bakker heeft het college van B en W van Amsterdam onder meer medegedeeld dat wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn om bij illegale kap een extra sanctie op te leggen naast de gebruikelijke bestuursrechtelijke handhaving.

Link
Brief B en W van 13 april 2021