Beroep tegen bestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde

Het bestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde moet de uitbreiding van het WTC mogelijk maken, de transformatie van de voormalige Akzotoren tot een hotel en de uitbreiding van het kantoorvolume van de voormalige Stibbetoren. De twee nieuwe torens worden 2Amsterdam genoemd. Ten gevolge van het plan moeten veel bomen verdwijnen, waaronder ook bomen in de hoofdbomenstructuur. De Bomenstichting heeft op 5 mei 2017 een zienswijze ingediend. Uit de beantwoording van de zienswijze blijkt dat de gemeenteraad niet heeft begrepen waar het de Bomenstichting om gaat. De raad volhardt in onjuiste standpunten. Op 24 november 2017 is beroep ingesteld. De Bomenstichting heeft het beroep op 3 april 2018 ingetrokken, omdat het grootste deel van de bomen al is gekapt en de voorbereiding van de bouw al zover gevorderd is dat het ondenkbaar is dat verdere papierschuiverij hier nog iets kan opleveren.