Bestemmingsplan Zuidas-Atrium vastgesteld

De Bomenstichting heeft op 5 maart 2015 een zienswijze ingediend met betrekking tot het bestemmingsplan Zuidas-Atrium dat met ingang van 26 februari 2015 ter inzage lag. Dit in verband met de iepen die destijds nog in het plangebied stonden en die onderdeel waren van de gemeentelijke hoofdbomenstructuur. Zie Iepen Parnasssusweg worden toch niet verplant. De Bomenstichting is van mening dat er meer ruimte moet worden gereserveerd voor de nieuwe iepen, die tezijnertijd op het dak van de parkeergarage zullen worden geplant. Op 1 juli 2015 is het bestemmingsplan vastgesteld. De gemeenteraad vond het niet nodig de strook grond waarop herplant van iepen zal plaatsvinden de bestemming groen te geven met de functieaanduiding ‘groeiplaats bomen hoofdbomenstructuur’. Dit zou geen toegevoegde waarde hebben. Bomen blijven voor de gemeente Amsterdam van ondergeschikte betekenis.

Downloads
Raadsvoordracht
Nota van beantwoording
Bekendmaking vaststelling
Bouwenveloppe Atrium (bijlage 1 bestemmingsplan) 19 Mb