De Bomenstichting gaat door
afscheid van enkele medewerkers op 10 september 2011

Op 16 november 2011 is het najaarsnummer van Bomennieuws verschenen. In de daarbij gevoegde brief heeft de vooorzitter van de Bomenstichting uiteengezet op welke wijze de stichting zal worden voortgezet. Hieronder enkele passages uit de brief:

"In juni van dit jaar bent u door ons per brief reeds geïnformeerd over het besluit tot het ontmantelen van de werkorganisatie van de Bomenstichting wegens een gebrek aan baten. De definitieve sluiting van ons kantoor is medio november 2011 een feit. Het goede nieuws is dat de Bomenstichting blijft bestaan. In de afgelopen maanden zijn de mogelijkheden voor het borgen van ons gedachtegoed uitvoerig onderzocht. Het voortzetten van de Bomenstichting op basis van de inzet van vrijwilligers is als meest haalbare scenario naar voren gekomen. Onze achterban van actieve contactpersonen heeft een initiatief gepresenteerd, dat hierin voorziet. Dit initiatief heeft het vertrouwen van het bestuur en wordt in de komende tijd nader ingevuld en uitgewerkt. Hiermee zijn wij in zekere zin terug bij de werkvorm in het jaar van onze oprichting, ruim 40 jaar geleden, toen wij als vrijwilligersorganisatie zijn begonnen. (...) Met ingang van 1 januari a.s. zullen de donaties aan de Bomenstichting worden aangewend voor de werkzaamheden van de nieuwe werkorganisatie, die zal bestaan uit een aantal actieve contactpersonen en een nieuw bestuur, opererend vanaf een ander adres. (...) Wij hopen van harte dat u bereid bent donateur te blijven!

Met vriendelijke groet,

Ronald van der Giessen, voorzitter"