Zilverspar Egelantiersstraat mag worden gekapt

Bewoners van de Egelantiersstraat in stadsdeel Amsterdam Centrum maakten bezwaar tegen de kapvergunning die op 1 februari 2010 aan woningcorporatie Ymere is verleend voor de kap van een zilverspar. De boom staat in de tuin van Egelantiersstraat 218A. Er waren 75 bezwaarschriften bij het stadsdeel bezorgd. Met de bewoners is Bomenstichting Amsterdam van mening dat deze waardevolle boom behouden moet blijven. Helaas heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum bij besluit op bezwaar van 15 juni 2010 besloten de bezwaren ongegrond te verklaren. Eén van de omwonenden heeft daartegen beroep ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening ingediend. Bij uitspraak van 22 september 2010 heeft de voorzieningenrechter het beroep ongegrond verklaard en het verzoek om voorlopige voorziening afgewezen.

Beschikbare downloads
Kapvergunning
Bezwaarschrift van één van de bewoners
Besluit op bezwaar 15 juni 2010
Rb. Amsterdam 22 september 2010