Evaluatie Bomenverordening 2014: Herplant steekproefsgewijs controleren
  
Op 2 september 2020 wordt een brief van wethouder Ivens van 30 juni 2020 over de evaluatie van de Bomenverordening 2014 besproken in de Raadscommissie Wonen en Bouwen.
De wethouder schrijft dat in zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de Bomenverordening goed functioneert. Aanpassingen zijn vooralsnog niet aan de orde. Wel zijn met betrekking tot de uitvoering knelpunten geconstateerd. Eén van de knelpunten is dat de herplantplicht niet wordt gecontroleerd waardoor onduidelijk is of gevolg wordt gegeven aan de opgelegde herplant. Het college constateert op basis van de evaluatie dat de handhaving van de herplantplicht versterkt moet worden. Vooraleerst wordt uitgegaan van invoering van steekproefsgewijze controles. Mogelijk zal de handhaving projectmatig worden opgepakt. Een concrete aanpak zal in samenspraak met de stadsdelen worden uitgewerkt.

Links
Brief 30 juni 2020