13 juni 2014: een iep en een hazelaar in een brede groenstrook aan de Gustav Mahlerlaan beschermd door bouwhekken. Achter de bomen het hoge hek van Goldstar en daarachter nog een aantal struiken.

1 juli 2014: de groenstrook aan beide zijden van de bomen is weg. De grond op het voormalig Goldstarterrein is afgegraven tot vlakbij de bomen, er is plastic gelegd en daarop is een meter zand gestort.