Rechtbank: Ecologisch gelijkwaardige herplant na illegale kap
 
Bij illegale kap moet worden beoordeeld of een herplant kan worden opgelegd van een boom die ecologisch gelijkwaardig is aan de illegaal gekapte boom. Dit heeft de Rechtbank Amsterdam bepaald in een uitspraak van 26 april 2021. De gemeente kan zich niet beroepen op het herplantbeleid. De Bomenverordening 2014 en het beleid ten aanzien van het herplanten van bomen zien immers op de situatie dat er een vergunning is verleend voor het kappen. Het ging hier om een beeldbepalende den die op 29 juli 2019 zonder omgevingsvergunning was gekapt. De Bomenstichting verzocht vervolgens om herplant van een naaldboom in de handelsmaat 60-70 cm. De gemeente legde slechts een herplant in de maat 25-30 cm op, boomsoort te bepalen door de eigenaar. De Rechtbank overwoog dat de gemeente had moeten motiveren waarom in dit geval geen gelijkwaardige houtopstand hoeft te worden teruggeplaatst.

Download
Rechtbank Amsterdam 26 april 2021, zaaknummer AMS 19/6100.