Spelregels voor de hoofdbomenstructuur

Op 24 januari 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het beleidskader Puccinimethode. Dit beleidskader bevat ook spelregels voor de hoofdbomenstructuur. Zo is onder meer een groeiruimte variërend van minimaal 25 m3 tot 40 m3 per boom bepaald. Daarnaast is de hoofdbomenstructuur opnieuw vastgesteld. De hoofdbomenstructuur was eerst opgenomen in de Structuurvisie Amsterdam 2040. Aan de daarin opgenomen kaart Gewenste hoofdbomenstructuur (pag. 113) waren echter geen regels verbonden. Ook het gedeelte Beethovenstraat vanaf Strawinskylaan tot de De Boelelaan is nu hoofdbomenstructuur.
Te laat voor de in mei 2017 gekapte platanen op de foto. Andere toevoegingen:
Van Leijenberghlaan en Van Heenvlietlaan.
Ook heeft de gemeenteraad de volgende motie van R.J. Groen aangenomen:
1. Als bijlage bij deze Puccini groen een duidelijke lijst met beschermde monumentale bomen op te nemen, na die te hebben voorgelegd aan de raad.
2. Tot die tijd alle monumentale bomen op de oude stadsdeellijsten en alle bomen op de website met monumentale bomen de bijzondere beschermde status te geven die de Bomenverordening en de Puccini-methode toekennen aan monumentale bomen.


Downloads
Beleidskader Puccinimethode (groot bestand!)
Nota van beantwoording