Uitspraak Raad van State betekent einde bomen Matrozenhof

Bewoners op de Kadijken hadden in februari 2012 bij de rechtbank succes met hun strijd voor het behoud van vier bomen op een binnenterrein aan de Matrozenhof, maar de Raad van State heeft de uitspraak van de rechtbank op 27 december 2012 vernietigd. De kapvergunning van Stadsdeel Amsterdam-Centrum was toch terecht verleend. De Bomenstichting heeft de bewoners bijgestaan. Het ging om de bomen met nummers 9120 (een els), 9122 (een iep), 9123 (een els) en 9113 (een esdoorn). Boom nr. 9121 (een els) was vergiftigd en niet meer te redden. Op de foto op de voorgrond boom nr. 9123. De voorzieningenrechter oordeelde dat een in een ver verleden tijdens een vergadering gedane mededeling dat slechts laagblijvende bomen zouden worden geplant, een ontoereikende motivering is om af te wijken van het beleid van heden, dat inhoudt dat voor gezonde beeldbepalende bomen geen vergunning voor kap wordt verleend en dat kapaanvragen voor lichtbeneming in principe niet worden toegekend. De voorzieningenrechter zag geen aanleiding om het stadsdeel een nieuw besluit te laten nemen, aangezien het stadsdeel geen andere motivering voor de vergunningverlening kon geven dan dat op 6 juni 1989 was besloten dat laagblijvende bomen geplant zouden worden en ter zitting overduidelijk was gebleken dat overeenstemming of een compromis tussen voor- en tegenstanders van de kap onmogelijk was. Het was volgens de rechtbank niet te verwachten dat een nieuwe bezwaarronde duidelijkheid zou brengen over aantallen voor- en tegenstanders en het gewicht van hun argumenten. Het beroep werd daarom gegrond verklaard en de van rechtswege verleende vergunning werd herroepen behalve ten aanzien van boom nr. 9121. De Raad van State heeft deze uitspraak, zoals gezegd, helaas vernietigd. De Raad van State oordeelde dat er op 8 november 2011 geen bestendige bestuurspraktijk bestond om een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand vanwege lichtbeneming in beginsel niet te verlenen tenzij ten gevolge van zwaarwegende belangen toch omgevingsvergunning diende te worden verleend. Het dagelijks bestuur had daarom de gewekte verwachtingen over de maat van de bomen bij de belangenafweging kunnen betrekken en mede gezien de klachten over de bomen van enkele omwonenden tot het besluit kunnen komen. De bomen zijn op 18 november 2013 gekapt.

Beschikbare downloads
Beslissing op bezwaar
Beroepschrift
Rechtbank Amsterdam 20 februari 2012
Bewoners Matrozenhof winnen zaak, De Echo 29 februari 2012
ABRvS 27 december 2012, LJN BY7323