Melden illegale kap
  
In de gemeente Amsterdam kan illegale kap worden gemeld via een Melding openbare ruimte en overlast (MORA). Dit is misschien vreemd als de kap plaatsvindt in een particuliere tuin, maar dat maakt niet uit. Meldingen worden ook 's avonds en in het weekend gelezen. Zoek eerst uit of er geen vergunning is verleend via bekendmakingen.nl of Bekendmakingen en kennisgevingen.