Omgevingsvergunningen kap meer dan 14.000 bomen voor Zuidasdok

Begin november 2016 zijn de ontwerpvergunningen voor het kappen van meer dan 14.000 bomen voor Zuidasdok ter inzage gelegd. Het gaat om twee gemeenten: Amsterdam en Ouder-Amstel. De Bomenstichting heeft op 7 december 2016 een zienswijze ingediend. Op 22 en 24 februari 2017 zijn de vergunningen verleend. Zie de Staatscourant van 1 maart 2017 en de website van de gemeente Ouder-Amstel.


Downloads
Omgevingsvergunning kap 14.088 bomen
Nota van beantwoording
Omgevingsvergunning kap 276 bomen A10 rond knooppunt Amstel
Nota van beantwoording