Bomenlaan bij de RAI privébezit?
   

De metasequoia's langs de RAI-haven en andere bijzondere bomen, waaronder een koningslinde die in 1972 door koningin Juliana is geplant, zullen als het aan B en W ligt niet meer op openbaar terrein staan. De Bomenstichting heeft op 17 april 2011 een zienswijze ingediend met betrekking tot het voornemen van B en W om de bestemming te wijzigen zodat op de locatie een horecavoorziening en een winterpaviljoen kunnen worden geëxploiteerd. Op 19 april 2011 hebben wij bij de gemeente aangedrongen op een onderzoek naar de bomen, aangezien wij vermoedden dat deze erg te lijden hebben van de activiteiten. Uiteindelijk heeft stadsdeel Zuid aan Pius Floris opdracht gegeven een onderzoek in te stellen. Uit het rapport van Pius Floris van 20 juli 2011 blijkt dat de conditie van de bomen inderdaad sterk achteruit is gegaan en dat de twee zoete kersen in het zand zijn gaan wortelen. Er is toegezegd dat maatregelen zullen worden genomen. Zie ook de reactie van Groendirectie.holland van 6 augustus 2011. Op 4 januari 2012 is onder de vermelding Terrein Europaboulevard (achterzijde station RAI) - 256119, een aanvraag omgevingsvergunning voor planologisch afwijkend gebruik en het oprichten en in stand houden van tijdelijke bouwwerken ten behoeve van exploitatie bekendgemaakt. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken (onder meer de ruimtelijke onderbouwing) lagen met ingang van 5 januari 2012 gedurende zes weken ter inzage. In een brief van 3 januari jl. is uitgelegd dat de reden voor de aanvraag is dat het plan voor een hotel op de locatie is verlaten, zodat voor onbepaalde tijd (in plaats van zes jaar) kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. De Bomenstichting heeft op 14 februari 2012 een zienswijze ingestuurd. Op 29 februari 2012 is de omgevingsvergunning verleend.

Beschikbare downloads
Kennisgeving ontwerpprojectbesluit en ontwerpbouwvergunningen ten behoeve van Strand Zuid/Zuidpool, Stcrt. 2011, 5512 (30 maart 2011)
Ontwerpprojectbesluit
Plankaart p. 4 (situatie)
Ruimtelijke onderbouwing projectbesluit Strandzuid/Zuidpool versie 8 maart 2011
Aanvraag projectbesluit
Aanvraag bouwvergunning Strand Zuid
Aanvraag bouwvergunning Zuidpool
Natuurtoets RAI, 9 april 2010
Gedoogbesluit 17 maart 2011 Zuid B.V.
Gedoogbesluit 17 maart 2011 Amsterdam RAI B.V.
Gedoogbesluit 29 september 2011 Zuid B.V.
Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Strandzuid/Zuidpool’, Stcrt. 2012, 304 (4 januari 2012)