Subsidie voor onderhoud beschermwaardige houtopstand en aanplant nieuwe bomen
  
Sinds 1 maart 2019 kunnen particulieren en bedrijven die eigenaar zijn van een beschermwaardige houtopstand in Amsterdam subsidie krijgen voor onderhoud en groeiplaatsverbetering. Het gaat om 50% van de kosten met een maximum van € 3.000 per beschermwaardige houtopstand. Ook is subsidie mogelijk voor de aanplant van een nieuwe boom. De subsidie bedraagt maximaal 100% van de kosten van een boom, tot een maximum van € 5.000 per boom. Zie voor de voorwaarden:

Subsidieregeling particuliere beschermwaardige houtopstanden Amsterdam
Subsidieregeling aanplant nieuwe bomen 2019

Subsidieregeling particuliere beschermwaardige houtopstanden Amsterdam 2020-2022
Subsidieregeling aanplant nieuwe bomen Amsterdam 2020-2022

In een brief van de wethouder aan de gemeenteraad van 12 november 2019 wordt ingegaan op de evaluatie van de groene subsidieregelingen. De subsidieregeling aanplant nieuwe bomen heeft een substantiële bijdrage geleverd aan de realisering van de gestelde doelen. Over de subsidieregeling particuliere beschermwaardige houtopstanden kunnen zo kort na het ingaan van de regeling nog geen uitspraken worden gedaan. Bijlage: Evaluatie 5 groene subsidieregelingen.

Links
Subsidie beschermwaardige houtopstanden
Subsidie aanplant nieuwe bomen