Subsidie voor onderhoud beschermwaardige houtopstand en aanplant nieuwe bomen
  
Sinds 1 maart 2019 kunnen particulieren en bedrijven die eigenaar zijn van een beschermwaardige houtopstand in Amsterdam subsidie krijgen voor onderhoud en groeiplaatsverbetering. Het gaat om 50% van de kosten met een maximum van € 3.000 per beschermwaardige houtopstand. Ook is subsidie mogelijk voor de aanplant van een nieuwe boom. De subsidie bedraagt maximaal 100% van de kosten van een boom, tot een maximum van € 5.000 per boom. Zie voor de voorwaarden:

Subsidieregeling particuliere beschermwaardige houtopstanden Amsterdam
Subsidieregeling aanplant nieuwe bomen 2019

Subsidieregeling particuliere beschermwaardige houtopstanden Amsterdam 2020-2022
Subsidieregeling aanplant nieuwe bomen Amsterdam 2020-2022

Links
Subsidie beschermwaardige houtopstanden
Subsidie aanplant nieuwe bomen