Bezwaar tegen omgevingsvergunning verplaatsen linde Parnassustoren
     
De Bomenstichting heeft op 25 mei 2017 bezwaar gemaakt tegen een omgevingsvergunning voor het snoeien en verplanten van een Europese linde. Stadsdeel Amsterdam Zuid heeft de vergunning verleend in verband met de renovatie van de Parnassustoren aan de Locatellikade. Een deel van de openbare grond langs het Zuideramstelkanaal is nodig voor de parkeergarage van de toren. Hiervoor is één linde inmiddels gekapt. Een andere linde en een vleugelnoot worden door de uitvoering van het bouwplan bedreigd. In 2013 heeft de Bomenstichting het bezwaar tegen de vergunning voor het bouwplan ingetrokken, nadat het stadsdeel had toegezegd dat de andere linde zou blijven staan. Ook was toegezegd dat deze linde en de vleugelnoot gedurende de bouw bescherming door een bomenwacht zouden krijgen. Hiervan is niets terechtgekomen en de vleugelnoot is inmiddels zwaar beschadigd (zie foto). De verplaatsing met ongeveer 1,5 meter zou nodig zijn omdat de bouwkuip op advies van de gemeente groter wordt gemaakt. Op of omstreeks 4 november 2017 is de linde zwaar gesnoeid en verplant. Het stadsdeel heeft dit niet aangekondigd ondanks ons uitdrukkelijk verzoek om ons te waarschuwen als dit zou gebeuren. Ook over de afhandeling van het bezwaarschrift hebben wij nooit meer iets van het stadsdeel vernomen. Bijzonder triest allemaal.

Downloads
Bezwaarschrift
Foto's bij bezwaarschrift