Bomenstichting in actie voor behoud wilgen bij tijdelijke rechtbank Amsterdam

Achter de twee wilgen in dit plantsoen aan de Fred. Roeskestraat wordt momenteel gewerkt aan de bouw van een tijdelijke rechtbank. Het gerechtsgebouw komt op de plek van het gebouw links op de middelste foto. In het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Parnas was de helft van het plantsoen de bestemming Maatschappelijk - 1 toegekend en de andere helft Verkeer - 2 (zie de oude verbeelding). Dankzij actie van de Bomenstichting is de bestemming gewijzigd in Groen. De gemeente wil de twee wilgen in het bestemmingsplan echter niet verder beschermen. De Bomenverordening 2014 zou voldoende zijn en het is tevens in lijn met de vaste praktijk in de gemeente Amsterdam om in bestemmingsplannen geen bijzondere regeling op te nemen ter bescherming van bomen. Zie de nota van beantwoording. De Bomenstichting betreurt dit. Andere gemeenten beschermen hun waardevolle bomen wel in het bestemmingsplan. Aangezien de bomen bij de aanleg van de nieuwe inrichting gemakkelijk schade kunnen oplopen, heeft de Bomenstichting aan Veronica van Amerongen van Groendirectie.holland gevraagd te rapporteren over de maatregelen die nodig zijn om de bomen duurzaam te behouden. Het rapport is op 9 september 2015 verschenen. De aanbevelingen in het rapport (2 Mb) zijn meegenomen in het overleg van de gemeente met de architect van de Rijksgebouwendienst. Helaas zijn niet alle aanbevelingen opgevolgd, hoewel dat wel was toegezegd. In strijd met de afspraken werd aan de westelijke zijde van de wilgen 20 cm van het wortelpakket afgegraven voor het aanbrengen van basaltsplit voor de fietsenstalling.

Downloads
Raadsvoordracht
Nota van wijziging
Nota van beantwoording