Regeldrukreductie bij vergunningen

In Amsterdam zijn bomen met een stamomtrek van minimaal 31 centimeter beschermd door de Bomenverordening 2014. De raadscommissie Algemene Zaken neemt op 11 januari 2018 kennis van een rapport waarin wordt voorgesteld de minimale stamomtrek te verhogen tot 50 centimeter of, indien de bomen staan op een achtererf dat niet zichtbaar is vanaf openbaar toegankelijk gebied, tot 90 centimeter. Dit voorstel wordt gelukkig niet overgenomen, omdat eerst de effecten worden afgewacht van de kort geleden gewijzigde regelgeving. Dit staat op p. 7 van de brief van B en W aan de raadscommissie.

Downloads
Commissieflap