Rechtbank verklaart beroep over iep voor Oosterkerk ongegrond
 
Foto: Henry Kloostra
De Bomenstichting heeft een bewoonster geholpen bij haar beroep tegen een kapvergunning voor een iep bij de Oosterkerk. Stadsdeel Centrum verleende de kapvergunning op 4 augustus 2015 met een beroep op de SDC-norm (SDC = Stadsdeel Centrum) van 1,4 die bleek te zijn opgenomen in een intern protocol, het Protocol voor Nader Onderzoek - Stadsdeel Centrum. De SDC-norm, eigenlijk een interne gedragslijn (want nooit openbaar gemaakt), houdt in dat een boom 40% veiliger moet zijn dan volgens de door stadsdeel Centrum gehanteerde Mattheck-norm (ook wel VTA-norm). Dit is een norm voor het bepalen van de veilige restwanddikte rond een holte. De boom voldoet hieraan, maar haalt niet de extra 40%. In beroep is onder meer aangevoerd dat het stadsdeel de SIA-methode van Wessolly had moeten toepassen, omdat dit volgens deskundigen de aangewezen methode voor het bepalen van de veilige restwanddikte is. De boom voldoet hieraan, ook wanneer daarbovenop de SDC-norm wordt toegepast. De rechtbank deed op 3 juni 2016 uitspraak. Het beroep werd ongegrond verklaard. Dat algemeen aanvaard is dat de aangewezen methode voor het bepalen van de breuksterkte van een boom de SIA-methode is, vond geen gehoor bij de rechter. Stadsdeel Centrum mocht volstaan met de minder nauwkeurige VTA-methode én daarbovenop de in een interne gedragslijn vastgelegde SDC-norm toepassen. Het maakte de rechter niet uit dat de boom "nog enige tijd langer mee zou kunnen". Door de goedkeuring van dit beleid dreigen veel waardevolle bomen in stadsdeel Centrum voortijdig te worden gekapt. Op 25 juli 2016 is de boom gekapt.

Beschikbare downloads
Beslissing op bezwaar
Gronden van het beroep
Brief aan rechtbank met aanvullende stukken en beroepsgrond
Boomtechnisch advies Prohold BV
Rb. Amsterdam 3 juni 2016