Bijzondere bomenlijst Stadsdeel West nog geldig

De Bomenstichting heeft de schitterende witte paardenkastanje op het Caspar Flickhof in het Landelijk Register van Monumentale Bomen opgenomen. Het Caspar Flickhof is een hofje in de Bellamystraat te Amsterdam. De boom stond in de achtertuin van het huis dat hier is gesloopt en is nu voor iedereen te bewonderen. De beslissing om de boom in het register op te nemen, is eind juni 2013 genomen naar aanleiding van een verzoek van omwonenden. Om de boom extra bescherming te geven is stadsdeel West in juli 2013 verzocht de boom op te nemen op de Lijst van beschermwaardige houtopstanden als bedoeld in artikel 10 van de Bomenverordening Stadsdeel West 2012. Na vijf maanden is het dagelijks bestuur van het stadsdeel met de reactie gekomen dat de boom al is opgenomen (met adres Bellamystraat t.o. 111) op een lijst die is vastgesteld op basis van de verordening uit 2008. Volgens de Bomenstichting is de lijst van rechtswege vervallen doordat de verordening waarop hij is gebaseerd op 1 oktober 2010 is vervallen. Zie de reactie op het verweerschrift. Op 10 juli 2014 heeft de rechtbank Amsterdam beslist dat de lijst nog geldig is. Lees de uitspraak.