Omgevingsvergunning kap 313 bomen Beatrixpark

Op 10 september 2013 is een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 313 bomen in het Beatrixpark. De vergunning houdt verband met herinrichting en aanleg van kabels en leidingen. Dit laatste is nodig in verband met de realisatie van ZuidasDok. De populier op de foto is boom 431. Bewonersverenigingen hebben bezwaar tegen de omgevingsvergunning gemaakt en gevraagd het leidingentracé nader te bekijken om de boom te redden. Naar aanleiding van vragen van de Partij voor de Dieren heeft de wethouder de toezegging gedaan dat er geen bomenkap voor 2015 zal plaatsvinden. In de commissievergadering van de cie BWK van 4 december 2013 heeft de wethouder gezegd dat hij een fout heeft gemaakt. De kap zal in januari 2014 plaatsvinden. De wethouder zal de raad in een brief duidelijk maken welke bomen wanneer worden gekapt. Klik hier voor de uitzending. Zie ook de website van de Partij voor de Dieren. Bij besluit op bezwaar van 8 januari 2014 is de omgevingsvergunning gehandhaafd met toevoeging van het voorschrift dat vóór 1 april 2016 minimaal 153 bomen met een grotere omtrek dan de gebruikelijke omtrek van 15-20 cm worden herplant. Dit aantal kan dan waarschijnlijk in mindering worden gebracht op de 902 bomen met een stamomtrek van 18-20 cm die volgens het oorspronkelijke voorschrift moeten worden herplant of gecompenseerd door storting van de monetaire waarde in het herplantfonds. Echt duidelijk is dit niet. Ook is een ruimtelijke onderbouwing gegeven voor het gebruikmaken van de binnenplanse afwijkingsbevoegdheid ten behoeve van de brug. De brug is noodzakelijk om een verbinding te maken tussen de Prinses Irenestraat en het park. Boom 431 kan niet behouden blijven.

Downloads
Bekendmaking
Omgevingsvergunning
Notitie 22 juli 2013 behorende bij de aanvraag
Plattegrond met te kappen/verplanten bomen (1,45 Mb)
Bomenlijst (1,47 Mb)
Plattegrond met brug
Besluit op bezwaar