Bomenstichting
Afdeling Amsterdam

 

  
   
terug naar pag. 1

 Bomen in de nieuwe Omgevingswet, pag. 4

Geen positieve fictieve beschikking meer
Nieuw is ook dat de positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen, ook wel genoemd de vergunning van rechtswege, is verdwenen. Aanvragen die vanaf 6 november 2023 zijn ingediend, kunnen niet meer leiden tot een kapvergunning van rechtswege. Op een overschrijding van de beslistermijn in zowel de reguliere als de uitgebreide procedure is de regeling van de dwangsom bij niet tijdig beslissen uit paragraaf 4.1.3.2 Awb van toepassing. Bij overschrijding van de beslistermijn verbeurt het bestuursorgaan, nadat na een ingebrekestelling door de aanvrager alsnog veertien dagen zijn verstreken, een dwangsom. Meer hierover is te vinden in het onderdeel over de Wabo van deze website.

Pilot omgevingsplan
Negen gemeenten (Almere, Assen, Culemborg, Den Haag, Enschede, Muiden, Weesp, Zaanstad en Zeewolde) mochten in aangewezen gebieden al experimenteren met het omgevingsplan door in het bestemmingsplan regels voor de fysieke leefomgeving op te nemen (artikel 7c Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet). In het vierde lid van artikel 7c is bepaald dat het bestemmingsplan de door het gemeentebestuur gestelde regels als bedoeld in artikel 108 Gemeentewet kan bevatten die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Hiermee kon in de aangewezen gebieden onder meer de bomenverordening in het bestemmingsplan worden opgenomen. Ook andere gemeenten zijn bezig geweest met een pilot om zich voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet: Bussum (nu Gooise Meren), Deventer, Venlo, Breda, Oldenzaal, Soest en Boekel.