Wijziging beleidsnotitie ‘compensatie en herplant van bomen’
  

Het college van burgemeesters en wethouders heeft op 26 oktober 2021 het conceptbesluit tot wijziging van de beleidsnotitie ‘compensatie en herplant van bomen’ vrijgegeven voor inspraak. Dit is vermeld in het Gemeenteblad van 7 december 2021, nr. 443032. In de publicatie is echter niet aangegeven vanaf wanneer tot wanneer inspraak kan worden gegeven. Op 25 januari 2022 is het conceptbesluit opnieuw gepubliceerd met vermelding dat de inspraakperiode loopt van 25 januari 2022 tot en met 8 maart 2022.
Een voorgestelde wijziging is om herplant bij kap van bomen door particulieren in (binnen)tuinen via maatwerk te bepalen. Het gaat dan om de keuze van de herplantmaat en de soort boom, met name de grootte die een boom kan bereiken. De voor te schrijven herplant wordt mede afhankelijk van de tuin (grootte, ligging, gebruik), de toegankelijkheid en de staat of leeftijd van de te kappen boom. In het conceptbesluit staat:
"Het advies van de gemeentelijke groenadviseur is hierin leidend en gericht op herstel van het groenbeeld in de tuin. Dat betekent dat in bijv. kleine binnentuinen gekozen kan worden om in plaats van een boom, boomvormers terug te planten."

In het Gemeenteblad van 7 december 2021, nr. 443033 is een inspraakprocedure aangekondigd voor de wijziging van de beleidsnotitie ‘Richtlijnen beheerplan behorende bij de jaarvergunning (art. 1.9) van de Bomenverordening 2014’. Ook hier is niet aangegeven wanneer de inspraak plaatsvindt. In een latere publicatie is vermeld dat inspraak mogelijk is van 25 januari 2022 tot en met 8 maart 2022.