Platanen en iepen Europaplein groeien niet goed
  
De Bomenstichting heeft na veel moeite de rapporten gekregen waarin uit de doeken wordt gedaan waarom de platanen en iepen op het Europaplein niet goed groeien. Het blijkt dat het fout is gegaan bij het planten in 2011. De wortelkluiten van de platanen zijn bedekt met een ondoordringbare laag kleiig zand en de iepen zijn veel te diep in de grond geplant. Op 11 mei 2016 heeft de Bomenstichting te horen gekregen dat de bomenaanplant misschien anders in het bestek had moeten komen. De gemeente heeft uitgerekend wat het zou kosten om de situatie te verbeteren: ongeveer € 300.000. Er zijn nog steeds geen herstelmaatregelen genomen, ondanks aandringen van de Bomenstichting. De bomen zijn destijds geplant ter compensatie van de bomen die op deze locatie zijn gekapt in verband met de aanleg van de Noord/Zuidlijn.

Downloads
Rapport groeistagnatie platanen Europaplein, Hoogendoorn Boomadvies, 2014 - pdf, 10 Mb
Rapport groeistagnatie iepen Europaplein, Hoogendoorn Boomadvies, 2014 - pdf, 5 Mb
Rapport vervolgonderzoek Europaplein, Hoogendoorn Boomadvies, 2015 - pdf, 6 Mb