Populierenbos achter BP-tankstation voorlopig gered
    
Op 14 juli 2010 is op de website van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht gepubliceerd dat een kapaanvraag is gedaan voor 238 bomen ten behoeve van de herprofilering van de Gustav Mahlerlaan (Zuidas Kenniskwartier). Kenmerk K15/0669-2010. De Gustav Mahlerlaan moet worden aangesloten op de Buitenveldertselaan en geschikt worden gemaakt als toegangsweg tot de kavel die is uitgegeven voor het nieuwe kantoor van Deloitte ter plaatse van de tramkeerlus. Daarnaast is gevraagd het populierenbos achter het BP-tankstation te mogen kappen om een sloot te verbreden. De zienswijze van de Bomenstichting heeft ertoe geleid dat dat kapaanvraag is ingetrokken. Dit heeft de projectleider op 15 maart 2011 bevestigd. Met Waternet is een andere regeling voor compensatiewater getroffen. Het duurt zeker nog 8 tot 10 jaar voordat het voetbalveld zal worden bebouwd en het BP-station weg moet. Tot die tijd zijn de bomen gered. Een plataan is uit de kapaanvraag verwijderd en toegevoegd aan kapaanvraag K15/0638 2010. Deze boom moet weg in verband met aanpassing van de weg.

Beschikbare downloads
Kapaanvraag
Plattegrond
Kaplijst
Zienswijze