Kapaanvraag 212 bomen wegens verlegging tramlus
  
Van 8 juli t/m 21 juli 2010 lag bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht een kapaanvraag voor 212 bomen ter inzage. Kenmerk K15/0638-2010. De aanvraag was ingediend vanwege de voorgenomen verlegging van de keerlus van tramlijnen 16 en 24 van de Gustav Mahlerlaan naar de De Boelelaan. De verlegging is noodzakelijk omdat de gemeente de kavel van de huidige keerlus aan OVG Projectontwikkeling heeft uitgegeven voor de bouw van een kantoor voor Deloitte. In de aanvraag stond dat slechts twee bomen zouden worden verplant. Het betrof bijna alle bomen in de De Boelelaan. Op de foto rechts is te zien waar de nieuwe keerlus is gepland. Het sportveld (op de foto zand) is opgeschoven om plaats te bieden voor de nieuwe keerlus. Daartoe is een sloot gedempt. Om het verlies aan waterberging te compenseren was de gemeente van plan het populierenbos rechts van het veld te kappen, zie Populierenbos achter BP-tankstation voorlopig gered. Deze kapaanvraag is na ons protest ingetrokken. Ook voor de bomen op en rondom het terrein van de huidige keerlus is een kapaanvraag ingediend, zie Zuidas wil drie wilgen toch sparen. De kapaanvragen trokken de aandacht van het Milieucentrum Amsterdam, het Bewonersplatform Zuidas en het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert. Overleg met de Bomenstichting heeft ertoe geleid dat een nieuwe kapaanvraag is ingediend waardoor aanzienlijk minder bomen zullen worden gekapt, te weten 169 in plaats van 212. De bomen aan de zuidzijde van De Boelelaan mogen blijven staan. Vier bomen zullen worden verplant in plaats van twee. Zie de ontwerpbeschikking K15/0638-2010. Deze vergunning is inmiddels verleend. Overigens was één boom (een meidoorn, nr. 31a) al door de aannemer gekapt. Zie de situatie voor en na de kap van de meidoorn. De aannemer heeft een korting van 1.000 euro op de aanneemsom gekregen. Dit bedrag zal worden gestort in het Groeifonds Groen.

Beschikbare downloads
Kapaanvraag
Plattegrond oost
Plattegrond west
Kaplijst
Zienswijze
Bewonersbrief 23 augustus 2010
Ontwerpbeschikking
Tekening bij ontwerpbeschikking
Bewonersbrief 22 november 2010