Bomenstichting
Afdeling Amsterdam

 

  
 

 Houtopstanden en de Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden.
Deze wet bevat bepalingen over de bescherming van natuur en dier- en plantensoorten, maar ook over de bescherming van houtopstanden buiten de bebouwde kom Boswet. Alle provincies hebben verordeningen vastgesteld waarin is geregeld hoe een kapmelding moet worden ingediend, waaraan herbeplanting moet voldoen en wanneer ontheffing van de herbeplantingsplicht kan worden verleend. Sommige provincies hebben ook beleidsregels vastgesteld waarin bijvoorbeeld is aangegeven wanneer een kapverbod wordt opgelegd.

De provinciale verordeningen (en beleidsregels)
Zoek in de documenten op trefwoord "houtopstanden" en kijk ook naar de begripsbepalingen, waarin definities - bijvoorbeeld "boskern" - zijn gegeven.
Let op: geldigheidsdatum is 26 februari 2017, nadien kunnen er wijzigingen zijn doorgevoerd.

Provinciale Omgevingsverordening Drenthe
Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe

Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016

Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017

Par. 3.7 Natuur van de Omgevingsverordening Gelderland 2016

Verordening natuurbescherming provincie Groningen

Hoofdstuk 3 Natuur van de Omgevingsverordening Limburg 2014

Verordening natuurbescherming Noord-Brabant
Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant

Verordening houtopstanden Noord-Holland
Beleidsregel natuurbescherming Noord-Holland

Hoofdstuk 7 Omgevingsverordening Overijssel 2009
Beleidsregel Natuur Overijssel 2017

Verordening Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017
Beleidsregels natuur en landschap provincie Utrecht 2017

Verordening Wet natuurbescherming Zeeland 2017

Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland