Bomenkap Cannenburg mag doorgaan
   
Op 16 juli 2013 is een velvergunning verleend voor 20 bomen in Buitenveldert, in het Gijsbrecht van Aemstelpark, achter Cannenburg 1-51. Het gaat om zes Canadese populieren, zes zomereiken, een gladde iep, drie zwarte elzen, twee Californische cypressen, een zoete kers en een Europese kers. Voor zeven bomen is verwezen naar een advies van boomtechnisch onderzoeker A.M. Bos. Deze heeft onderzocht welke bomen kunnen worden gesnoeid of gekapt om meer licht en zon in de achtertuinen van de villa's aan de Cannenburg mogelijk te maken. Bij de kap van een achttal bomen kunnen vraagtekens worden gesteld. Zie het in opdracht van de Bomenstichting opgestelde rapport van Veronica van Amerongen Boomverzorging (1,12 Mb). De Bomenstichting heeft een bezwaarschrift ingediend. Bij besluit op bezwaar van 30 december 2013 heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid de vergunning in stand gelaten onder toevoeging van het voorschrift dat op de plaats van de twee Californische cypressen drie hulsten worden geplant. De kap zou ten goede komen aan het park als geheel; in het advies van Veronica van Amerongen Boomverzorging zou hoofdzakelijk het belang van de individuele bomen zijn besproken. De Bomenstichting is het hier niet mee eens. Over een aantal bomen is discussie mogelijk, maar de populieren bij de brug vormen met de omringende beplanting zeker een waardevol geheel. Ook de gladde iep is het behouden waard. Op 31 maart 2014 zijn 11 van de 20 bomen gekapt. Deze kap in het broedseizoen is in strijd met de gedragscode Flora- en faunawet van de gemeente. De Bomenstichting heeft erop moeten toezien dat geen nesten werden vernield. Zie Actueel. Op 17 juni 2014 zijn de resterende bomen gekapt. Ook dit was veel te vroeg.

Toelichting op foto's
Linkerfoto: de laan achter Cannenburg.
Middelste foto: de Canadese populier rechts van de brug zal worden gekapt; de populier daarnaast ook.
Rechterfoto: de bezwaarschriftencommissie bekijkt de gladde iep, die helaas is gekapt.

Downloads
Omgevingsvergunning   (3,46 Mb)
A.M. Bos, Onderzoek licht- en zonreductie Gijsbrecht van Aemstelpark, maart 2013   (1,21 Mb)
Tekening te kappen bomen
Meetlijst Gijsbrecht van Aemstelpark
Motivatie snoei en kap