Bomenstichting
Afdeling Amsterdam

 

    

 


 

Actueel

Omgevingswet na acht jaar in werking getreden
Meer informatie

Na vijf jaar eindelijk herplant in de Lassusstraat
Meer informatie

Motie informatieverstrekking bomenkap aangenomen
Meer informatie

Bomenboekhouding gemeente Amsterdam
Meer informatie

Bebouwde kom Boswet van Weesp blijft nog twee jaar na fusie met Amsterdam geldig
Meer informatie

Volledig geactualiseerde editie van Bomen en Wet verschenen
Meer informatie

Wijziging beleidsnotitie ‘compensatie en herplant van bomen’
Meer informatie

Rechtbank: Ecologisch gelijkwaardige herplant na illegale kap
Meer informatie

Beantwoording vragen over procedures bij illegale kap
Meer informatie

Evaluatie Bomenverordening 2014: Herplant steekproefsgewijs controleren
Meer informatie

Reglement voor Adviescommissie beschermwaardige houtopstanden Amsterdam
Meer informatie

Melden illegale kap via MORA
Meer informatie

Subsidie voor onderhoud beschermwaardige houtopstand en aanplant nieuwe bomen
Meer informatie

Fouten gemaakt bij aanplant van platanen en iepen Europaplein
Meer informatie

Spelregels voor de hoofdbomenstructuur
Meer informatie

Voortgang regeldrukreductie bij vergunningen in commissievergadering
Meer informatie

Een schietwilg of een els? Wat voor boom staat er voor je deur?
Je kunt het nu bekijken op deze interactieve kaart.