Bomenstichting
Afdeling Amsterdam

 

    

 


 

Actueel

Beantwoording vragen over procedures bij illegale kap
Meer informatie

Evaluatie Bomenverordening 2014: Herplant steekproefsgewijs controleren
Meer informatie

Reglement voor Adviescommissie beschermwaardige houtopstanden Amsterdam
Meer informatie

Melden illegale kap via MORA
Meer informatie

Subsidie voor onderhoud beschermwaardige houtopstand en aanplant nieuwe bomen
Meer informatie

Fouten gemaakt bij aanplant van platanen en iepen Europaplein
Meer informatie

Spelregels voor de hoofdbomenstructuur
Meer informatie

Voortgang regeldrukreductie bij vergunningen in commissievergadering
Meer informatie

Een schietwilg of een els? Wat voor boom staat er voor je deur?
Je kunt het nu bekijken op deze interactieve kaart.