Groenstrook Ringvaartdijk Oost bedreigd door bestemmingsplan
   

Van 24 maart tot en met 4 mei 2011 lag ter inzage het voorontwerpbestemmingsplan Dorp Sloten en Ringvaartdijk Oost. Klik hier voor de bekendmaking van stadsdeel Nieuw-West. Klik hier voor kaartmateriaal. Het stadsdeel heeft een weg ingetekend op gronden die behoren tot de Hoofdgroenstructuur van de gemeente Amsterdam.
De Bomenstichting heeft een inspraakreactie ingediend. Op 30 november 2011 was het voorontwerp aan de orde in de gemeenteraad, omdat een onderdeel ervan volgens B en W niet past in de Structuurvisie Amsterdam 2040. Zie de conceptraadsvoordracht. Het gaat om het toestaan van bouwen en verharden in de tuinen van de ter plaatse aanwezige woonboten en 100 parkeerplaatsen bij de hockeyclub. Op verzoek van B en W heeft de gemeenteraad met de afwijking van de structuurvisie ingestemd, tegen het advies van de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur in. Alleen de Partij voor de Dieren was tegen. Zie hierover het tweede gedeelte van hun bericht over de Zuidas. Wel is een amendement van D66 aangenomen waarin het belang van het helen van twee ontbrekende schakels in de ecologische verbinding werd benadrukt. Zie voor de stukken agenda gemeenteraad 30 november 2011 (agendapunt 10) en de uitzending van de raadsvergadering. Klik hier voor de behandeling in de raadscommissie voor Bouwen, Wonen en Klimaat van 2 november 2011 (agendapunt 13). Op 22 december 2011 is een samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken overheden getekend. Klik hier voor een artikel in de Westerpost hierover. Zie ook de brief van Waternet.

Links
Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 21 juni 2010 (zie rechtsonder Verordening PS 21 juni 2010 pdf - 1,6 Mb)
Pagina over Structuurvisie Amsterdam 2040
Pagina over Ringvaartdijk Oost op website AGV