Zuidas wil drie wilgen toch sparen
    
Op 14 juli 2010 is op de website van de dienst Milieu en Bouwtoezicht gepubliceerd dat een kapaanvraag is gedaan voor het kappen van 69 bomen ten behoeve van het uitgeven van een bouwkavel in Zuidas Kenniskwartier. Kenmerk K15/0668-2010. Het gaat hier om de kavel die is uitgegeven voor het nieuwe kantoor van Deloitte ter plaatse van de tramkeerlus. Ook AKD gaat zich hier vestigen. De bouw moet op 1 januari 2012 beginnen. De zienswijze van de Bomenstichting met betrekking tot de kapaanvragen K15/0638 2010 en K15/0669-2010 heeft ertoe geleid dat de gehele aanvraag een tijd lang on hold is gezet. Op 25 november 2010 heeft de dienst Zuidas de kapaanvraag gewijzigd nadat uit een verplantbaarheidsonderzoek was gebleken dat twee esdoorns, de nummers 717 en 719, verplant kunnen worden. Op 17 februari 2011 is gedurende zes weken een ontwerpbesluit ter inzage gelegd, zie ontwerp Kapvergunning Terrein Amstelveenseweg, Gustav Mahlerlaan, A-10 (project Kenniskwartier, OVG-Kavel) - K15/0668-2010, kappen van 67 bomen en verplanten van 2 bomen. Deze vergunning is verleend. Vervolgens is een groot deel van de bomen in het vierde kwartaal van 2011 gekapt. Begin oktober 2011 heeft de Dienst Zuidas laten onderzoeken of een aantal nog niet gekapte bomen toch gespaard kan blijven. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het de moeite waard zou zijn drie oude schietwilgen, nummers 468, 486 en 493, te behouden. Tijdens het onderzoek ter plaatse bleek dat binnen de kroonprojectie van de bomen zandhopen zijn opgeworpen, waardoor het risico bestaat dat de conditie van de bomen achteruit gaat (bodemverdichting, zuurstofgebrek). Op 26 oktober 2011 heeft de projectleider toegezegd dat snel maatregelen zullen worden getroffen om de drie wilgen te sparen. Helaas is in 2014 duidelijk geworden dat twee van de wilgen niet meer te redden zijn. Tijdens de bouw waren ze onvoldoende beschermd.

Beschikbare downloads
Kapaanvraag
Kaplijst
Gewijzigde kapaanvraag
Gewijzigde kaplijst
Plattegrond bij gewijzigde kapaanvraag
Verplantbaarheidsonderzoek
Plattegrond bij verplantbaarheidsonderzoek
Ontwerp kapvergunning