Overeenkomst over ecologische tuin VU
    
In april 2009 werd bekend dat de VU plannen had voor de kap van 80 bomen op het campusterrein ten behoeve van nieuwbouw voor de rechtenfaculteit.
In september 2009 is de kapvergunningaanvraag, dankzij onze zienswijze, teruggebracht tot 66 bomen. Op het schetsontwerp van het nieuwe gebouw waren slechts 26 nieuwe bomen ingetekend. Meer ruimte was er ook niet. De ontwerpkapvergunning bevatte de voorwaarde dat een concreet herplant- en compensatieplan uiterlijk drie maanden vóór 1 januari 2011 ter goedkeuring aan de Dienst Milieu en Bouwtoezicht overgelegd dient te worden. Hiervan hadden wij in onze zienswijze gezegd dat dit zo niet kan. Van tevoren moet zeker zijn dat er voldoende compensatie komt. Ook moet worden voorkomen dat de kap al wordt uitgevoerd terwijl de kans bestaat dat de bouw pas jaren later plaatsvindt. Op 29 oktober 2009 heeft hierover op de VU een gesprek plaatsgevonden. Dit heeft ertoe geleid dat op 18 november 2009 een Memorandum of Understanding is getekend. Uitgangspunt is dat alle te kappen bomen worden gecompenseerd via herplant. De VU zal de plannen voor compensatie met de Bomenstichting bespreken en de Bomenstichting als adviseur in de projectorganisatie opnemen. Op 23 november 2009 zijn de bomen gekapt. In opdracht van de VU was al een visie over de aanvulling van het groen op de campus opgesteld. Uiteindelijk is deze visie niet nader uitgewerkt, omdat de campus zo wordt volgebouwd dat nieuwe bomen planten geen zin heeft. Daarom heeft de VU voorgesteld € 142.746,-- in het gemeentelijke herplantfonds te storten. B en W zijn daarmee akkoord gegaan. Op de laatste foto de bomen die gered zijn.

Beschikbare downloads

Kapaanvraag
Plattegrond met kaplijst
Zienswijze
Artikel in Ad Valvas 18 mei 2009
Ontwerpkapvergunning en nota van beantwoording
Zienswijze 30 september 2009
Memorandum of Understanding 18 november 2009
Artikel in Ad Valvas 19 november 2009
Kapvergunning 19 november 2009
Brief Dienst Milieu en Bouwtoezicht 29 december 2011