Afdeling Amsterdam  


 

Meldpunt Kappen! acties                                     

In 2008/2009 en 2009/2010 organiseerde VARA's Vroege Vogels in samenwerking met de Bomenstichting een actie om bomen te redden die onterecht dreigden te worden gekapt.
Afdeling Amsterdam heeft hieraan ook meegedaan en in een drietal zaken in gebieden buiten Amsterdam (vergeefs) voor behoud van bomen gepleit. Klik op de foto voor een actie uit 2010, drie platanen naast Dashorst 25 Leusden.

Archief seizoen 2009/2010