Bomenstichting
Afdeling Amsterdam

 

    

 


 

Stadsdeel Noord

Van 1 januari 2013 tot 1 oktober 2016 geldende verordening:
Bomenverordening Stadsdeel Noord 2012,
aangenomen in de vergadering van de stadsdeelraad van 19 december 2012 (zie p. 6 van het concept-verslag); de vaststelling is bekend gemaakt in de Stadsdeelkrant van 25 december 2012.

Van 1 oktober 2010 tot 1 januari 2013 gold de
Bomenverordening Amsterdam Noord
Toelichting (bestuursflap)

Nieuwe monumentale bomen