Bomenstichting
Afdeling Amsterdam

 

    

 


 

Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer

Dit stadsdeel is per 1 mei 2010 gefuseerd met stadsdeel Zeeburg en heet nu stadsdeel Oost. Op het grondgebied van voormalig stadsdeel Oost-Watergraafsmeer is tot 1 december 2011 de Bomenverordening stadsdeel Oost/Watergraafsmeer 2000 van kracht gebleven. Van 1 december 2011 tot 1 oktober 2016 was de Bomenverordening Stadsdeel Oost in werking.

Bomenbeleidsplan stadsdeel Oost/Watergraafsmeer, 6 maart 2006 (pdf)

Historie
Het dagelijks bestuur heeft op 1 maart 2011 een concept voor de Bomenverordening Stadsdeel Oost vrijgegeven ten behoeve van inspraak. Zie de bekendmakingen op de site van het stadsdeel. Er is slechts één inspraakreactie ingediend, te weten de onze. De conceptverordening is gewijzigd naar aanleiding van onze inspraakreactie, zie de conceptraadsvoordracht en het conceptraadsbesluit incl. de voorgestelde Bomenverordening Stadsdeel Oost 2011. In de nota van beantwoording is ingegaan op onze inspraakreactie. In een door ons opgesteld overzicht zijn de toevoegingen ten opzichte van de ter inzage gelegde conceptverordening weergegeven.Op 24 oktober 2011 is de gewijzigde conceptverordening besproken in de de Raadscommissie Openbare Ruimte en Financiën. In de raadsvergadering van 8 november 2011 is de verordening aangenomen. Een videoverslag van de commissievergadering op 24 oktober hebben wij gevonden op de site van het stadsdeel (klik in het Overzichtsmenu linksonder op Agendapunten en dan in het hoofdscherm Hele agendapunt afspelen). De commissievoorzitter, de heer T. Bakker (SP), opent het agendapunt met de tekst: "Het is ongelooflijk: er zijn geen insprekers op dit punt, dat is ook een novum." Wij hadden graag ingesproken, maar waren niet op de hoogte gebracht van deze vergadering. Ook de nota van beantwoording is ons nooit toegezonden. Dit was wel de bedoeling van het stadsdeel, maar de desbetreffende brief met daarin vermeld de datum van de commissievergadering is door een fout van het stadsdeel "waarschijnlijk niet verstuurd".

Voorheen geldende bomenverordening
Bomenverordening stadsdeel Oost/Watergraafsmeer 2000 (pdf)
Toelichting (pdf)