Kap Hollandse lindes Vrijheidslaan

         
  Boven van links naar rechts: noordelijke ventweg Vrijheidslaan linde
  t.o. nr. 60 en zuidelijke ventweg Vrijheidslaan linde t.o. nr. 33

  Links: noordelijke ventweg Vrijheidslaan linde t.o. nr. 58

Het riool onder de ventwegen in de Vrijheidslaan moet worden vervangen, waarna een herprofilering wordt uitgevoerd. Uit onderzoek door Pius Floris is gebleken dat voor zes lindes kap onontkoombaar is wegens de wortelschade die bij de werkzaamheden zal optreden. Er zijn echter tien bomen die wel gehandhaafd kunnen worden. Maar dan zou het aantal parkeerplaatsen in de nieuwe indeling achteruitgaan en dat wil het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid niet. Bij besluit van 21 januari 2011 is voor zeven bomen aan de noordelijke ventweg een kapvergunning verleend. Voor de bomen aan de zuidelijke ventweg is ook een kapvergunning verleend. Het gaat hier om acht bomen. De Bomenstichting heeft bezwaar gemaakt. Bij besluit op bezwaar van 12 juli 2011 zijn de bezwaren van de Bomenstichting ongegrond verklaard. De Bomenstichting is hiertegen op 15 juli 2011 in beroep gegaan. Bij uitspraak van 18 augustus 2011 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam het beroep ongegrond verklaard. Op 20 september 2011 is hoger beroep tegen deze uitspraak ingesteld. Op 4 november 2011 heeft de Raad van State het hoger beroep ongegrond verklaard. Klik hier voor de uitspraak. De Raad van State is van mening dat de hoeveelheid groen niet vermindert door het terugplanten van kleine boompjes. Het doet er ook niet toe dat de bomen inmiddels tot de Hoofdbomenstructuur van de gemeente Amsterdam behoren. Het beleid van voormalig stadsdeel Zuideramstel mocht worden toegepast, punt uit. In dit beleid volgt de kapvergunning de inrichtingsvariant. Indien de bomen op grondgebied van voormalig stadsdeel Oud-Zuid hadden gestaan, zou dit niet het geval zijn geweest. Ons argument dat vanuit een oogpunt van rechtsgelijkheid en rechtseenheid voor de Hoofbomenstructuur in het nieuwe stadsdeel dezelfde regels moeten gelden, is onbesproken gelaten. Hiermee heeft de Raad van State een forse stap teruggezet in het denken over de waarde van volwassen bomen. Het hoger beroep heeft wel tot gevolg gehad dat het stadsdeel onverplicht bomen van een grotere maat zal terugplanten.

Beschikbare downloads
Zienswijze ontwerpbesluit noordelijke ventweg
Zienswijze ontwerpbesluit zuidelijke ventweg
Kapvergunning noordelijke ventweg   bezwaarschrift
Kapvergunning zuidelijke ventweg   bezwaarschrift
Hogerberoepschrift
De Echo 12 oktober 2011: Stichting bestrijdt kap bomen