Rechtbank geeft VU gelijk
 
VU-VUmc heeft begin 2015 op de voormalige schoolwerktuinen aan de Gustav Mahlerlaan een parkeerterrein aangelegd. Dit is volgens de Bomenstichting in strijd met het bestemmingsplan. De bomen aan de randen van het terrein zijn gekapt met een omgevingsvergunning waarvan pas gebruikt zou worden gemaakt als over enkele jaren wordt begonnen met de nieuwbouw. De afspraken met de gemeente Amsterdam hierover heeft VU-VUmc genegeerd. De Bomenstichting heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied op 11 februari 2015 verzocht om tot handhaving over te gaan. Het handhavingsverzoek is op 24 april 2015 afgewezen. Daartegen is bezwaar aangetekend. Het bleek dat tijdens de bezwaarprocedure achter onze rug om nog een omgevingsvergunning is verleend voor diverse bouwkundige onderdelen en het creëren van een uitweg. Ook hiertegen is een bezwaarschrift ingediend. Het bezwaarschrift tegen de afwijzing van het handhavingsverzoek is bij besluit van 31 augustus 2015 ongegrond verklaard. Het bezwaar tegen de omgevingsvergunning is bij besluit van 25 augustus 2015 niet-ontvankelijk verklaard. De Bomenstichting heeft op 27 september 2015 beroep ingesteld tegen de afwijzing van het handhavingsverzoek en de rechtbank verzocht om versnelde behandeling. De rechtbank heeft het beroep bij uitspraak van 16 februari 2016, zaaknummer AMS 15/6158, niet-ontvankelijk verklaard voor zover gericht tegen het gebruik als parkeerterrrein en ongegrond voor zover gericht tegen het illegaal kappen. VU-VUmc kon het doel waarvoor de vergunning was verleend negeren en kappen zonder dit vooraf te melden aan de gemeente. Een zeer teleurstellende uitspraak.