Bomenstichting
Afdeling Amsterdam

 

    
                                      

Home
Actueel  Updated
Centrale stad
Stadsdelen

Bebouwde kom Boswet
Wabo
Wet natuurbescherming
Nieuwe Omgevingswet
Monumentale bomen
Bomen in tuinen
Meldpunt Kappen! acties
Artikelen
Archief
Links


Laatste update: 5 januari 2024
Startdatum: 6 december 2008

 

Home

Dit is de site van de Amsterdamse afdeling van de landelijke Bomenstichting. Heeft u vragen of opmerkingen, mail dan naar mail@bomenstichtingamsterdam.nl 

laatste nieuws

Omgevingswet na acht jaar in werking getreden
Meer informatie

Na vijf jaar eindelijk herplant in de Lassusstraat
Meer informatie

Motie informatieverstrekking bomenkap aangenomen
Meer informatie

Bomenboekhouding gemeente Amsterdam
Meer informatie