Bomenstichting
Afdeling Amsterdam

 

    
                                      

Home
Actueel  Updated
Centrale stad
Stadsdelen

Bebouwde kom Boswet
Wabo
Wet natuurbescherming
Nieuwe Omgevingswet
Monumentale bomen
Bomen in tuinen
Meldpunt Kappen! acties
Artikelen
Archief
Links


Laatste update: 15 oktober 2023
Startdatum: 6 december 2008

 

Home

Dit is de site van de Amsterdamse afdeling van de landelijke Bomenstichting. Heeft u vragen of opmerkingen, mail dan naar mail@bomenstichtingamsterdam.nl 

laatste nieuws

Na 5 jaar nog geen herplant in de Lassusstraat
Meer informatie

Motie informatieverstrekking bomenkap aangenomen
Meer informatie

Bomenboekhouding gemeente Amsterdam
Meer informatie