Bomenstichting
Afdeling Amsterdam

 

    

 


 

Stadsdeel Zeeburg

Dit stadsdeel is per 1 mei 2010 gefuseerd met stadsdeel Oost-Watergraafsmeer en heet nu stadsdeel Oost. Op het grondgebied van voormalig stadsdeel Zeeburg gold tot 1 december 2011 nog de Kapverordening 1964. Van 1 december 2011 tot 1 oktober 2016 was de Bomenverordening Stadsdeel Oost in werking. Zie voor de historie stadsdeel Oost-Watergraafsmeer.

Voorheen geldende bomenverordening
Kapverordening 1964

Niet aangenomen bomenverordening
Een nimmer aangenomen Bomenverordening Zeeburg is op 16 november 2009 in de stadsdeelraad behandeld:
- Ontwerp Bomenverordening Zeeburg
- Memo met toelichting
- Met noodzakelijke wijzigingen als de Wabo in werking treedt
- Nota van beantwoording
- Criteria en procedure waardevolle bomen
- Notitie inventarisatie en verschillen bomen- en kapverordeningen stadsdelen
- Portefeuillehoudersoverleg leefomgeving d.d. 1 oktober 2009 over wenselijkheid standaard Bomenverordening voor alle stadsdelen
De stadsdeelraad heeft op voorstel van SP en GroenLinks met algemene stemmen besloten om niet tot besluitvorming over de voorgelegde bomenverordening over te gaan en om met stadsdeel Oost-Watergraafsmeer te gaan werken aan gezamenlijk beleid voor meer en beter groen.

Groenpagina Zeeburg Nieuws